Halluks Valgus Ameliyatı

with Yorum yapılmamış

Bu haftaki blog yazımızda göl ayağı baş parmağında sık görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkızılışmaları ile inceleyeceğiz. Kıç anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun diğer bölgelerine bakarak daha katışıkşıktır. Saksıinç ise tabanğın hem yeterince dinamik olan kısmıdır hem de yere transfer edilen kuvvetin devran devran %90’ına denli olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Saksıparmakta yaşanmış olan her türlü tutku, muhtıra yaşam kalitesinde ciddi bozukluğa minval açabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide artan bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini gelecek derecede kısıtlayan, tabanğın bediiyat görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir göl ayağı serparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, kelime medlulı itibariyle göl ayağı serparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri de sineermektedir. Saksıparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor bilek sağlayan bir küme intrensek kasa iye olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın göl ayağı mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark tabanğın en önemli bastırık nâkil bünyesıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlamlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine vabestedır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kıç, evrimsel tebeddülat esnasında yapı taşı fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda bile adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime iye olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın pahal ustalıklevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki asliye nedenin ayakkabı kızılışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir çatlakştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda normal nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nispetın % 1,9 dolayında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve göl ayağı ön kısmınün abduksiyonuna sebep olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun diğer intrensek sebepleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar üzere nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit üzere romatizmal hastalıklar, başkaca serparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili üzere daha seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Bazı çatlakştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha sık görünmesine dikkat çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik intikalten çok kadınların erkeklere bakarak daha fazla sivri uçlu ensiz, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir Cevap Yazın